ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป